OLIYGOH.UZ

O'zbekiston oliygohlari

Tabiiy fanlar
bo'yicha ta'lim yo'nalishlar va mutaxassisliklar

Gumanitar soha

5A140101 Biologiya (fan yo'nalishi bo'yicha)
5A140102 Mikrobiologiya va virusologiya
5A140103 Ixtiologiya va gidrobiologiya
5A140104 Biotexnologiya
5A140105 Biofizika
5A140106 Biokimyo
5A140107 Genetika
5A140201 Nazariy fizika
5A140202 Fizika (yo'nalishlar bo'yicha)
5A140203 Geliofizika va quyosh energiyasidan foydalanish
5A140204 Kondensatsiyalangan muhitlar fizikasi va materialshunoslik (turlari bo'yicha)
5A140205 Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi, tezlashtiruvchi texnika
5A140301 Nazariy mexanika
5A140302 Deformatsiyalanuvchi qattiq jism mexanikasi
5A140401 Astronomiya (tadqiqot yo'nalishi bo'yicha)
5A140501 Kimyo (fan yo'nalishi bo'yicha)
5A140502 Materiallar va moddalar kimyosi (materiallar bo'yicha)
5A140503 Neft va gaz kimyosi va texnologiyasi
5A140602 Geografiya (o'rganish obyekti bo'yicha)
5A140701 Meteorologiya, iqlimshunoslik, agrometeorologiya (faoliyat turlari bo'yicha)
5A140702 Gidrometeorologiya (faoliyat turi bo'yicha)
5A140801 Umumiy va hududiy geologiya (fan yo'nalishlari bo'yicha)
5A140803 Geokimyo, foydali qazilmalarni qidirishning geokimyoviy usullari
5A140804 Mineralogiya, kristallografiya, petrografiya
5A140806 Geologik syomka va foydali qazilmalar konlarini qidirish
5A140901 Geofizika, foydali qazilmalarni qidirishning geofizik usullari
5A141001 Tuproqshunoslik (tadqiqot turi bo'yicha)
5A141002 Eksperimental agrokimyo
5A141101 Gidrologiya (o'rganish obyektlari bo'yicha)
5A141102 Gidrogeologiya (o'rganish obyekti bo'yicha)