Mavzulashtirilgan testlar Tarix

04-07-2021, 16:50   /   30 ta savol   /   42.9%
26-05-2021, 13:15   /   30 ta savol   /   48.5%
24-05-2021, 19:05   /   30 ta savol   /   42.6%
24-05-2021, 18:40   /   30 ta savol   /   50.3%
24-05-2021, 18:00   /   30 ta savol   /   53.9%
24-05-2021, 17:40   /   30 ta savol   /   62.5%
24-05-2021, 16:45   /   30 ta savol   /   59.4%
24-05-2021, 16:10   /   10 ta savol   /   72.5%
24-05-2021, 12:40   /   30 ta savol   /   61.4%
24-05-2021, 12:30   /   30 ta savol   /   57.2%
24-05-2021, 09:00   /   30 ta savol   /   64.3%
21-05-2021, 15:00   /   30 ta savol   /   69.5%