Oliygoh.uz Ясная цель - приводит к победе.

Государственный институт искусств и культуры Узбекистана

Государственный институт искусств и культуры Узбекистана образован постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 июня 2012 года №ПП-1771 на базе Ташкентского государственного института культуры и Государственного института искусств Узбекистана.

Обучение ведется по 30 направлениям бакалавриата и 8 специальностям магистратуры, оно осуществляется 4 факультетами и 18 кафедрами. Институт готовит специалистов в области актерского мастерства, режиссуры, искусствоведения, театроведения, звукорежиссуры, операторского мастерства, народного творчества, управления учреждениями культуры и искусств.

Факультеты
  1. Факультет библиотечно-информационной деятельности
  2. Факультет искусства кино, телевидения и радио
  3. Факультет народного творчества
  4. Факультет театрального искусства
Направления обучения, приемный квоты
Грант
Контракт
Выбор
Специальность
Приемные квоты
Количество заявок
Вступительные баллы

Aktyorlik san'ati: dramatik teatr va kino aktyorligi

5150301

40
3
37
899
22.5
-
-

Aktyorlik san'ati: estrada aktyorligi

5150304

15
1
14
408
27.2
-
-

Aktyorlik san'ati: musiqali teatr aktyorligi

5150302

25
1
24
121
4.8
-
-

Aktyorlik san'ati: qo`g`irchoq teatri aktyorligi

5150303

10
1
9
114
11.4
-
-

Kasb ta'limi: dizayn

5111011

10
1
9
56
5.6
-
-

Kasb ta'limi: yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi

5111012

15
1
14
93
6.2
-
-

Kino-teleoperatorlik

5151500

25
2
23
109
4.4
-
-

Kutubxona-axborot faoliyati (faoliyat turlari bo`yicha)

5350600

150
4
146
1808
12.1
145.1
94

Madaniyat va san'at muassasasalarini tashkil etish hamda boshqarish

5151700

75
10
65
2563
34.2
166.8
151.7

Mediadizayn

5152000

25
2
23
59
2.4
-
-

Rejissyorlik: dramatik teatr rejissyorligi

5150400

25
1
24
104
4.2
-
-

San'at sohasida produserlik

5152100

25
1
24
619
24.8
157.8
112.5

San'atda animatsiyaviy va multimediyaviy loyihalash

5151800

25
3
22
55
2.2
-
-

San'atshunoslik: kino san'ati tanqidi va tahlili

5150208

15
1
14
47
3.1
-
-

San'atshunoslik: sahna va ekran san'ati dramaturgiyasi

5150207

10
1
9
35
3.5
-
-

Texnogen san'at: kino, televideniye va radio ovoz rejissorligi

5151402

25
2
23
66
2.6
-
-

Xalq ijodiyoti: ashula va raqs

5151605

75
4
71
286
3.8
-
-

Xalq ijodiyoti: baxshichilik va dostonchilik

5151606

25
3
22
50
2
-
-

Xalq ijodiyoti: folklor va etnografiya

5151602

25
1
24
119
4.8
-
-

rejissorlik: kino va televideniye rejissorligi

5150406

25
1
24
158
6.3
-
-